Bases

Bases

 Aquest concurs neix amb la finalitat de fomentar la creació plàstica i impulsar la col·lecció Humet–Saula. Podran participar en el concurs totes les persones, sense distinció de nacionalitat ni edat. Cada participant podrà presentar un màxim de dues obres. El format màxim permès serà de 150 x 150 cm.

 Les obres es presentaran damunt suport rígid i si requereixen marc, aquest serà lliure. Tots els materials utilitzats seran irrompibles. El tema és lliure i les obres es podran realitzar amb qualsevol tècnica pictòrica. No s’admetran obres exposades i/o premiades en altres certàmens o concursos.

 Enviament d’obres CATEGORIA B
(majors de 18 anys): per al visionat i la preselecció de les obres, els participants hauran d’inscriure’s a la pàgina https://www.concurspinturahumetsaula.org de l’1 de juliol al 15 d’agost del 2023, on hauran d’emplenar les dades del formulari, adjuntar una imatge de l’obra en format JPG, com s’especifica a la web. El concurs disposa d’adreça electrònica per aclarir possibles dubtes relacionats amb el procés d’inscripció: contacte@concurspinturahumetsaula.org
La notificació de les obres seleccionades es comunicarà via correu electrònic als participants el 19 d’agost del 2023.

 Entrega d’obres:
CATEGORIA A (menors de 18 anys): totes les obres d’aquesta categoria es lliuraran directament (no caldrà fer tràmits a la web del concurs) i les obres seleccionades de la CATEGORIA B (majors de 18 anys) el dijous 31 d’agost, divendres 1, dijous 7 i divendres 8 de setembre del 2023, de 17:00 a 20:00 h, a la recepció de la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell de Calella, plaça de l’Ajuntament 1-3. Per a ambdues categories serà obligatori emplenar les butlletes d’inscripció i s’entregaran en el moment del lliurament de l’obra.

 L’organització no es farà responsable de les despeses d’enviament de les obres i la devolució serà sempre a càrrec del mateix artista.

 Exposició: totes les obres presentades de la CATEGORIA A i les seleccionades de la CATEGORIA B seran exposades a la Sala d’Exposicions del dissabte 16 de setembre fins al diumenge 5 de novembre del 2023. L’horari de visita de l’exposició és de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 h i de dimarts a dissabte de 17:00 a 20:00 h. Diumenges i festius d’11:00 a 14:00 h.

 L’acte de lliurament de premis tindrà lloc el dissabte 16 de setembre del 2023 a les 18:30 h, a la mateixa sala.

 El jurat qualificador estarà format per representants de renom del món artístic i cultural. La decisió del jurat serà inapel·lable. El concurs pot declarar–se desert.

 Devolució d’obres: la totalitat de la CATEGORIA A i les obres no premiades de la CATEGORIA B seran retirades pels mateixos participants o els seus representants el dijous 9 i el divendres 10 de novembre del 2023, de 17:00 a 20:00 h, a la recepció de la Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell de Calella, plaça de l’Ajuntament 1-3. L’organització podrà disposar de les obres no retirades en aquest termini i fer-ne ús de la manera que consideri oportuna.

 S’atorgaran els següents premis:

Premis Pepita Saula CATEGORIA A

(menors de 18 anys)

Primer premi:
Material de Belles Arts valorat en 350 €
i Trofeu Pepita Saula

6 premis:
Material de Belles Arts valorat en 900 €
en total

Premis Humet–Saula CATEGORIA B

(majors de 18 anys)

Primer premi: 4.000 €
i Trofeu Lolín Saula

Segon premi: 2.500 €

Tercer premi: 1.500 €

Premi M. Teresa Saula al millor pintor local*

1.000 € i Trofeu M. Teresa Saula

*Al premi M. Teresa Saula al millor pintor local, hi optaran els participants de la CATEGORIA B nascuts o empadronats a Calella. El guanyador acreditarà la seva condició. La participació en aquest 10è Concurs de Pintura Humet–Saula 2023, suposa la total acceptació de les presents bases i la renúncia a qualsevol reclamació sobre la seva aplicació.

Els participants autoritzen la reproducció fotogràfica de les obres i la citació dels noms per a la difusió del concurs. Els treballs presentats no hauran de tenir drets que puguin afectar tercers, considerant l’organització d’aquest concurs lliure de responsabilitat. L’organització declina tota responsabilitat en cas de pèrdua, robatori, desperfecte o qualsevol altre inconvenient que puguin patir les obres derivat de la seva manipulació, custòdia o durant l’exposició. Les obres premiades de la CATEGORIA B i el premi al millor pintor local quedaran en propietat de la col·lecció Humet–Saula, cedint-ne els autors tots els drets a aquesta Entitat.